Norsk nyhet: Tommy the Farmer

Vi er overbegeistret at Felleskjøpet har gått sammen med Marit Emilie Buseth og veterinær Kari Lutro og laget et norskprodusert fôr til kanin og marsvin. Dette er fantastisk!

Kunnskapsrike damer

I flere år har Marit Emilie jobbet hardt for å lære oss om kaniner og kaninhold, og for et resultat hun har fått. Kaniner i hele landet har det nå som plommen pga hennes engasjerende og lett forståelige måte å spre kunnskap på. Mange tusen kanineiere følger gruppen hennes på Facebook og har lest boka hennes «Den store kaninboka«.

Kari Lutro er veterinær med spesialkompetanse innen smådyr og over 25 års erfaring. Hun jobber også aktivt med å øke kunnskapen for smådyr. Endelig får disse kunnskapsrike damene påvirke til et godt kosthold til våre langørede venner.

Sunt kosthold

Det finnes dessverre mye fôr på markedet til kanin og marsvin som ikke er bra for dem, dette fører til sykdom og kortere levetid. Bak Tommy the Farmer ligger det mye forskning gjennom Felleskjøpets forskning- og utviklingsselskap som har forsket på fôr i over 25 år. Med moderne teknologi passer de på å få med alle næringsstoffet kaninen og marsvinet trenger.

Husk at pellets er bare en liten del av kostholdet til kanin og marsvin. Fri tilgang på friskt høy er kjempe viktig.

Les mattilsynets brosjyre om kaninhold her.

Les mattilsynets brosjyre om marsvinhold her.

På bildet i toppen ser du kaninen Lakris og marsvinet Tulli.